Animizm

Canlandırmacılık.

Animizm görüşüne göre her nesne bir ruhi varlık tarafından yönetildiği kabul edilmektedir. Psikolojik olaylarda da olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruh vardır ve her şeyi bu ruhi varlık tarafından yönetilir.

Animist görüşte doğanın ve doğa güçlerinin bir ruha sahip olduğuna inanılır, bu ruh
hareket ettiren ve yaşatan bir güç olarak insan ve hayvanların olduğu kadar evrendeki
tüm nesnelerin de davranış ve hareketlerini belirleyen şeydir. Düşüncenin ve biyolojik
hayatın ilkesinin bir ve aynı ruhtan geldiğini savunan görüştür.

0 Cevap

Cevap & Yorum Yaz